Luật - QUYẾT ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNH 22/2019/QĐ-UBND SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ THỰC TẾ XÂY DỰNG MỚI MỘT (01) M2 NHÀ ĐỂ ÁP DỤNG TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 27/2018/QĐ-UBND